Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Boendemiljö och hälsa

En stor del av vår tid tillbringar vi inomhus - i bostaden, skolan, förskolan, vårdboende, gym, samlingslokaler. Inomhusmiljön har därmed stor betydelse för hur vi mår.

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör uppsökande tillsyn i verksamheter och lokaler eller tillsyn i samband med klagomål. Vid tillsynen kan vi kontrollera om fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren har rutiner för att övervaka inomhusklimatet (fukt, mögel, lukt, temperatur, ventilation, buller) och städning/rengöring.

Enligt miljöbalken ska miljö- och byggnadsförvaltningen i sin tillsyn ägna särskild uppmärksamhet åt bland annat byggnader som innehåller en eller flera bostäder, lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande, samlingslokaler och tillfälliga boenden.

Vart vänder jag mig?

Har du problem med din bostad eller en offentlig lokal som du ofta vistas i ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren. Får du inte gehör där kan du vända dig till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, som utreder om det bör ställas krav på fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren.

Gäller det en arbetsplats ska du istället vända dig till Arbetsmiljöverket. Miljö- och byggnadsförvaltningen utreder inte brister i arbetsmiljön.

Buller

Läs mer om Buller.

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Kontakt hälsoskydd:

Personal Miljö och hälsa