Hoppa till innehåll

 

Boendemiljö och hälsa

En stor del av vår tid tillbringar vi inomhus, i bostaden, i skolan, förskolan eller på jobbet. Inomhusmiljön har därmed stor betydelse för hur vi mår.

Enligt miljöbalken ska miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i sin tillsyn ägna särskild uppmärksamhet åt bland annat byggnader som innehåller en eller flera bostäder, lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande, samlingslokaler och tillfälliga boenden.

Målet med miljö- och hälsoskyddsförvaltningens arbete är att bostäder och offentliga lokaler där människor vistas ska ha en miljö som gör att människor mår bra.

Vart vänder jag mig?

Har du problem med din bostad eller en offentlig lokal som Du ofta vistas i ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Får du inte gehör där kan du vända dig till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för att få hjälp.

Gäller det en arbetsplats ska du istället vända dig till Arbetsmiljöverket.


Buller

Läs mer om Buller

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Kontakt hälsoskydd:

Personal Miljö och hälsa