Hoppa till innehåll

Bostäder

Problem med inomhusmiljön i bostäder kan orsakas av bland annat fuktskador och mögel, dålig ventilation, låg inomhustemperatur eller buller.

Fukt och mögel

Fukt är troligtvis den viktigaste orsaken till att en byggnad blir ohälsosam att vistas i. Fukten kan orsaka kemiska processer i byggnadsmaterial och fuktiga byggmaterial kan avge ämnen som kan vara irriterande och skadliga, dessutom ökar risken för mögeltillväxt.

Hälsoproblem som kan uppkomma när man vistas i fukt- och mögelskadade byggnader är t.ex. irritation i näsa och ögon, trötthet, huvudvärk, luftvägsinfektioner och astmatiska besvär.

Hur upptäcker man fukt och mögel?

Fukt och mögel upptäcks oftast genom dålig lukt, som mögellukt eller "jordkällarlukt". Lukten sätter sig framförallt i textilier, kläder och hår. Eftersom det finns risk att man vänjer sig vid lukten är det ett gott råd att be besökare känna efter om de känner mögellukt.


Tecken på fuktproblem är:

  • lukt i textilier
  • kondens på fönstrens insida
  • fuktfläckar
  • röta i trämaterial eller vittrande sten- och putsmaterial

Vanliga orsaker till fuktangrepp i byggnader är:

  • Vattenläckage från rörinstallationer eller otäta mattskarvar i våtrum
  • Markfukt i kombination med olämplig golvkonstruktion. Risken för markfukt är stor om huset ligger på sank mark och saknar dränering. (Detta är den vanligaste orsaken till omfattande fukt- och mögelskador.)
  • Byggfukt genom t.ex. byggmaterial eller konstruktioner som utsatts för fukt under själva byggtiden eller inte fått torka ut tillräckligt.
  • Genom aktiviteter i bostaden som tvätt, duschning, matlagning, blomvattning mm.

Vid misstanke om fukt och mögel

Om det luktar mögel i bostaden eller om det syns andra tecken på fukt- och mögelskador måste man utreda orsaken. Bor du i lägenhet och misstänker fukt- eller mögelproblem ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Får du inget gensvar från fastighetsägaren kan man vända sig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Givetvis har man som hyresgäst också ett ansvar att sköta den egna lägenheten på ett tillfredsställande sätt för att undvika uppkomst av fukt- och mögelproblem.

När det gäller egna villor är man själv fastighetsägare och är hänvisad till att anlita exempelvis en byggteknisk konsult för att göra undersökningar eller få förslag till åtgärder. Småhusskadenämnden kan ge ekonomiskt bidrag till egnahemsägare för fukt- och mögelskador.

Du kan då vända dig till konsulter specialiserade på inomhusmiljö för att få hjälp. Sök t.ex. på Gula sidorna eller på

http://byggdoktor.comlänk till annan webbplats

Mer om fukt- och mögelskador kan du läsa här:

http://www.sp.se/SV/INDEX/SERVICES/MOIST/Sidor/default.aspxlänk till annan webbplats

Ventilation

Det är viktigt att se till att bostaden får in frisk luft utifrån och att det blir en luftväxling inomhus. Tecken på bristande ventilation är t.ex. om det bildas fukt på fönstren inomhus eller om luften känns dålig, unken eller fuktig.

Det finns regler om funktionskontroll av ventilationssystem i offentliga lokaler och flerfamiljshus. Syftet är att se till att ventilationen fungerar som den ska. Exempel på lokaler där ventilationen ska kontolleras är förskolor, skolor, vårdlokaler, flerbostadshus, kontor och affärer. Ventilationsanläggningen ska kontrolleras med bestämda intervall, t.ex. vart annat år för skollokaler. Tillsynen utförs av Byggnadsnämnden.

Inomhustemperatur

Ett inomhusklimat som är eller upplevs som kallt, varmt eller dragigt kan ge direkta eller indirekta effekter på människans hälsa. De flesta människor trivs bäst när temperaturen i bostaden ligger mellan 20-24 grader, men kraven är olika för olika individer. Temperaturen i bostäder och lokaler ska inte vara under 18 grader (20 grader om det rör sig om känsliga grupper) eller över 24 grader enligt rekommendation från Socialstyrelsen. 


KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Hamngatan 3

Kontakt hälsoskydd:

Personal Miljö och hälsa