Hoppa till innehåll

 

Lediga villatomter

Drömmer du om att bygga ett eget hus?

Genom Vänersborgs kommuns tomtkö säljer vi villatomter till privatpersoner som vill bygga nytt hus. Alla tomter skall anslutas till kommunalt vatten- och avloppsnät.

Nästa tomtsläpp - September 2022

Bild över tre små hus

Kommunen kommer att göra en ny tilldelning av lediga tomter med start i september 2022. Det innebär att du som står i tomtkön och är intresserad av att köpa en tomt kommer få möjlighet att lämna in intresse för detta.

Kommunen kommer att gå ut till försäljning med samtliga lediga tomter inom områdena Skaven/Öxnered, Mariedal östra, Höga Brålanda, Elgärde Frändefors och Hedetorpet Väne-Ryr.

För att få köpa en tomt från kommunen krävs att du står i den kommunala tomtkön. Du kan anmäla dig och läsa mer om det under fliken ”Gå med i tomtkön” nedan.

Så går en försäljning till:
Sökande som vill köpa en tomt i önskat område ska genom E-tjänst, rangordna de tomter de är intresserade av. Om flera rangordnar samma tomt, erbjuds tomten först till den som har stått längst i tomtkön. Tackar den nej till tomten, erbjuds tomten till nästa person som har med den i sin rangordning, och så vidare.

Ett brev med mer information om tilldelningsprocessen kommer att skickas ut till samtliga som står i tomtkön närmre tilldelningen startar. Det är därför viktigt att ni har uppdaterat oss om eventuella förändringar av era kontaktuppgifter, för att ni inte ska missa något utskick.

Gå med i tomtkön

För att få köpa en tomt måste du vara registrerad i kommunens tomtkö. 

När du anmäler dig till tomtkön får du betala en registreringsavgift på 200 kr. Denna avgift betalar du till pg nr 67 02-5. Vid inbetalning anges tomtköavg och namn.

Därefter kostar det 200kr per kalenderår. Läs mer i tomtköreglerna , 19 kB. (, 19 kB).

Anmäl dig till tomtkön via blankett eller e-tjänst:

Hur fungerar tomtkön?

Efter att du skickat in din ansökan om tomtköplats, samt betalat de 200 kronor som det kostar att gå med, registreras du i tomtkön. När nya tomter finns till försäljning går meddelande om detta ut till de som står registrerade i tomtkön. Dessa får då i turordning möjlighet att köpa en tomt.

En avgift på 200 kronor tas varje år ut för förnyelse av tomtköplatsen. Om du inte betalar den faktura som kommunen skickar ut i början av varje år så förlorar du din plats i kön, några påminnelser skickas inte ut.

Kommande villatomter

När kommunen tar fram nya detaljplaner kan nya villatomter komma att bli aktuella för försäljning. En ny detaljplan kan förutom nya villatomter även innebära möjlighet till bebyggelse av exempelvis ny skola eller industrilokal. Du kan själv läsa om de detaljplaner som kommunen tagit fram, och håller på att ta fram, här: Detaljplaner och områdesbestämmelser 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Mark- och exploateringsingenjörer:

Oscar Kollberg
0521-72 23 94

Sanna Fransson
0521-72 24 04

E-post: 
mark.exploatering@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29

KONTAKT

Kontaktuppgifter för övriga relaterade frågor vid nybyggnation, så som planbestämmelser och husutformning, bygglov,
VA-anslutning:

Plan- och bygglovsenheten:

Telefon expedition:
0521-72 13 13

E-post myndighet:
byggnad@vanersborg.se

 

Kretslopp & Vatten:

Telefon expedition:
0521-72 24 73

E-post myndighet:
va-verket@vanersborg.se

GÅ MED I TOMTKÖ