Hoppa till innehåll

 

Mariedal, östra

Ett nytt bostadsområde håller på att växa fram på området Mariedal Östra! Området ligger ca 5 km utanför Vänersborgs centrum och har endast ca 1,5 km till närmaste förskola och grundskola. Livsmedelsbutik finns inom 2,5 km avstånd.

Tomtstorlek
855 - 1 612 m²

Tomtpris
590 kr/m²

Kartan visar vart Mariedal östra ligger


Bilden föreställer en bild över området Mariedal Östra

Planområdet Mariedal östra

Pågående arbete

Just nu byggs det för fullt och flertalet villor är uppförda i området.

Vår avsikt är att i största möjliga mån behålla den naturnära känslan i området och ambitionen är att lämna naturmarken i planen orörd. Vi planerar åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden i området vilka då kommer att genomföras på naturmark.

Förutom naturmark kommer området även förses med en lekplats som kommer placeras i mitten av villaområdet.

Bostadsområdet

Efterfrågan på villatomer och naturnära boende är stort i Vänersborgs kommun. Som ett led i detta har kommunen utvecklat ett nytt bostadsområde på Mariedal.

Som boende på området Mariedal östra kommer man ha närhet till både vatten, kollektivtrafik och en av kommunens största grundskolor, Mariedalskolan. Området ligger i direkt anslutning till den befintliga bebyggelsen utmed Restadvägen, Tomtevägen och Odenvägen i Mariedal. 

Villatomter och flerbostadshus

Villatomternas storlek ligger mellan 855 - 1 612 kvm. På
respektive tomt får finnas en huvudbyggnad i två våningar och högsta tillåtna byggnadshöjd är 6,5 meter.

För att få mer variation i bebyggelsen föreslås ett område för tätare bebyggelse i den södra delen av området. Planförslaget innebär att området kan bebyggas med ca 15 - 20 stycken grupphus med inriktning mot lågenergihus.

Mer information om detaljbestämmelserna för området går att läsa i detaljplanen som du hittar under "Mer information".

Bilden föreställer tomtgränser med tomtnumrering på Mariedal, östra

Tomtgränser med tomtnumrering på Mariedal, östra. Klicka på bilden för att förstora den.

Tomtbeteckning

Nr

Beteckning

Storlek

Pris

Status

1

Apollofjärilen 9

1366 m²

805 940 kr

Såld

2

Skogsnunnan 1

877 m²

517 430 kr

Såld

3

Skogsnunnan 2

1128 m²

665 520 kr

Såld

4

Skogsnunnan 3

1049 m²

618 910 kr

Till salu

5

Apollofjärilen 10

1415 m²

834 850 kr

Såld

6

Apollofjärilen 11

965 m²

569 350 kr

Till salu

7

Apollofjärilen 12

920 m²

542 800 kr

Till salu

8

Apollofjärilen 13

855 m²

504 450 kr

Till salu

9

Tallsvärmaren 4

1023 m²

603 570 kr

Såld

10

Tallsvärmaren3

1386 m²

817 740 kr

Såld

11

Tallsvärmaren 2

1304 m²

769 360 kr

Såld

12

Tallsvärmaren 1

1612 m²

951 080 kr

Såld

13

Ekspinnaren 5

1322 m²

779 980 kr

Såld

14

Ekspinnaren 4

1026 m²

605 340 kr

Såld

15

Ekspinnaren 3

1026 m²

605 340 kr

Såld

16

Ekspinnaren 2

1026 m²

605 340 kr

Till salu

17

Ekspinnaren 1

982 m²

579 380 kr

Såld

18

Svampmalen 4

1431 m²

844 290 kr

Såld

19

Svampmalen 3

1417 m²

836 030 kr

Såld

20

Svampmalen 2

897 m²

529 230 kr

Till salu

21

Svampmalen 1

936 m²

552 240 kr

Till salu

22

Amiralen 14

1492 m²

880 280 kr

Såld

23

Amiralen 13

1189 m²

701 510 kr

Såld

24

Amiralen 12

1158 m²

683 220 kr

Såld

25

Amiralen 11

1212 m²

715 080 kr

Till salu

26

Sotmalen 2

1123 m²

662 570 kr

Såld

27

Sotmalen 1

1047 m²

617 730 kr

Såld

28

Majsmalen 2

1309 m²

772 310 kr

Såld

29

Majsmalen 1

1278 m²

754 020 kr

Till salu

30

Kornellmalen 5

1081 m²

637 790 kr

Såld

31

Kornellmalen 4

1053 m²

621 270 kr

Till salu

32

Kornellmalen 3

1053 m²

621 270 kr

Till salu

33

Kornellmalen 2

959 m²

565 810 kr

Till salu

34

Kornellmalen 1

1364 m²

804 760 kr

Till salu

35

Bredmalen 6

1088 m²

641 920 kr

Såld

36

Bredmalen 5

1082 m²

638 380 kr

Till salu

37

Bredmalen 4

1132 m²

667 880 kr

Till salu

38

Bredmalen 3

1057 m²

623 630 kr

Till salu

39

Bredmalen 2

1052 m²

620 680 kr

Till salu

40

Bredmalen 1

1373 m²

810 070 kr

Till salu

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Mark- och exploateringsingenjörer:

Sanna Fransson
0521-72 24 04

Linda Hansson
0521- 72 11 69

E-post: 
mark.exploatering@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29