Hoppa till innehåll

 

Mariedal, skäppan

På bostadsområdet Mariedal, precis intill Mariedalskolan, släpps tre stycken nya villtomter!

Lediga tomter Mariedal, skäppan

Gul pil visar tomternas lokalisering i förhållande till Vänersborgs stad.

 

Tomter

Vänersborgs kommun säljer tre nybildade tomter precis norr om Mariedalskolan, grundskola med årskurs F-6. Här bor du i ett trivsamt villaområde med närhet till skola, livsmedelsbutik och bra förbindelser med både cykel och kollektivtrafik.

Planförhållande:

Tomterna omfattas inte av detaljplan som styr vad marken får användas till och hur byggnation ska ske, istället sker prövningen för större delen av bebyggelsens utformning och lokalisering i samband med bygglovet. Ny bebyggelse ska utformas med samma karaktär som omkringliggande småhustomter.

Fastighetsbeteckning och storlek

Fastighets-

beteckning

Adress

Tomtstorlek (m2)

Tomtpris (kr)

Ansl. VA prel. 2022 (kr)

Status

Skäppan 2

Furuvägen 7

1256

750 000

232 711

Till salu

Skäppan 3

Furuvägen 9

1175

750 000

227 020

Till salu

Skäppan 7

Furuvägen 5

1233

700 000

231 095

Till salu

Fastigheterna skäppan 2,3 och 7

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Mark- och exploateringsingenjörer:

Sanna Fransson
0521-72 24 04

Linda Hansson
0521- 72 11 69

E-post myndigheten:
mark.exploatering@vanersborg.se