Hoppa till innehåll

 

Hedetorpet, Väne-Ryr

Väne-Ryr är beläget ca 1,5 mil väster om Vänersborg med bra utbud av kollektivtrafik riktat både mot Vänersborg och mot Uddevalla. Området ligger i en mycket vacker natur med stora skogar och sjöar i närheten. Gundlebosjön är rik på de flesta fiskarter.

Tomtstorlek
900 -3 208 m²

Tomtpris
100 000 - 150 000kr

Planen
Planbestämmelserna medger att du får bebygga 25 % av tomtytan. Huvudbyggnaden får uppta högst 80 % av den tillåtna byggnadsarean. Komplementbyggnaden får uppta högst 20 %. Detta innebär att en tomt på 1000 m2 får bebyggas med 250 m2. Huvudbyggnaden får uppta högst 200 m² och komplementbyggnaden högst 50 m². Våningshöjden får vara en våning och största byggnadshöjden för huvudbyggnad är 4,0 m samt för komplementbyggnad 3,0 m. Endast källarlösa hus får byggas. Garage får sammanbyggas med huvudbyggnad.


Visa Väne-Ryr på en större karta

Kartan visar vart Väne-Ryr ligger


Lediga tomter Hedetorpet, Väne-Ryr


Tomtbeteckning

Storlek (m²)

Pris (kr)

Status

1:38

3 208 m²

150 000 kr

Såld

1:41

1 677 m²

100 000 kr

Såld

1:42

1 033 m²

100 000 kr

Till salu

1:43Såld

1:44

928 m²

100 000 kr

Till salu

1:45

1 080 m²

100 000 kr

Till salu

1:46

1 707 m²

100 000 kr

Såld

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Mark- och exploateringsingenjörer:

Sanna Fransson
0521-72 24 04

Linda Hansson
0521- 72 11 69

E-post: 
mark.exploatering@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29