Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Offentliga lokaler

Offentliga lokaler är lokaler som allmänheten har tillträde till. Det kan till exempel vara skolor, förskolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem, badanläggningar, idrotts- eller konferensanläggningar och biografer, men också många andra typer av lokaler

Kontakt

Ifall du vill veta vilka lokaler kommunen har att erbjuda erbjuda dig som behöver hyra en lokal för ett enskilt tillfäll ska du kontakta kommunens verksamhet fastighet och service. Se kontaktinformationen till höger.

Inomhusmiljö

Offentliga lokaler måste ha en bra inomhusmiljö och ventilation som är lämplig och anpassad till den verksamhet som ska bedrivas. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gör tillsynsbesök vid sådana lokaler och kontrollerar då ett flertal punkter bland annat ventilation och hygien. Det är viktigt att känna till att det alltid är verksamhetsutövaren som ansvarar för inomhusmiljön och som skall känna till vilka regler som gäller.

Anmälan av lokal och egenkontroll

Vissa typer av offentliga lokaler är anmälningspliktiga enligt 38§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Den som driver en sådan anläggning ska se till att människors hälsa och miljön inte påverkas negativt. Till exempel skall det finnas rutiner för hur lokalen rengörs och hur man tar hand om avfall. Detta kallas för egenkontroll och regleras genom förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll.


KONTAKT

Vänersborgs kommun
Fastighet och service
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33

Telefon:
0521-72 10 00

E-post :
samhallsbyggnad@vanersborg.s