Hoppa till innehåll

 

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister i anläggningen för att förebygga skador på människor, egendom och miljö till följd av brand.

Kontrollen innebär en prövning av den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt. I huvudsak kontrolleras att anläggningen överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Frister för brandskyddskontroll är fastställda i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6). Fristerna anger hur ofta brandskyddskontroll ska göras. Faktorer som påverkar tidsintervallen är vilken typ av förbränningsanordning man har, typ av bränsle och hur mycket man eldar.

Brandskyddskontrollen får endast utföras av yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning och som är utsedd av kommunen.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Miljö- och byggnadsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon till förvaltningen:
0521-72 13 13

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Sotning utförs i Vänersborgs kommun på entrepenad.

Kontaktuppgifter:
Norra Älvsborgs Sotaren - NÄS

Skorstensfejaremästare
Tony Nylander
Tel: 070 511 21 71

Kontor:
Tel: 0520 - 42 51 70
Öppet kl 08.00 - 12.00

E-post: info@nasotaren.se

Vad kostar sotningen?