Hoppa till innehåll

 

Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

Det är viktigt att Vänersborgs kommun har ett bra brandskydd för att göra arbetsplatser, verksamheter och lokaler trygga för alla. Alla som arbetar i Vänersborgs kommuns byggnader ska känna till hur de ska förebygga brand samt vad de ska göra om en brand utbryter på arbetsplatsen

Enligt Anvisningar (antagna av Kommundirektör 2016-10-20) ska kommunen ha ett fullgott brandskydd samt att det ska bedrivas ett systematiskt brandskyddsarbete. Ett bra brandskydd är en viktig del i kommunens säkerhetsarbete för att skapa trygga miljöer att vistas i för alla.

För att brandskyddet inom kommunens verksamheter ska fungera väl behöver all personal utbildas kontinuerligt.

Som stöd för detta arbete finns en brandskyddspolicy samt tillhörande anvisningar.

KONTAKT

Säkerhetssamordnare
Per Edensvärd

Telefon:
0521-72 14 52

E-post: per.edensvard@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29