Hoppa till innehåll

 

Luftvårdsmätning

Har ni sett några "spislock" på lyktstolpar i kommunen? Det är Miljö och hälsa som mäter partiklar i tätortsluften.

Små filter under locken tar upp de partiklar som finns i utomhusluften. Partiklar kommer  till största delen från trafik men en viss del kan komma från vedeldning och industri.

Mätningen är ett led i de undersökningar som utförs för att kontrollera om vi uppfyller de miljökvalitetsnormer som finns för tätortsluft. Små partiklar i stora mängder kan ha hälsoeffekter.

Vi placerar ut filter på 10 ställen i Vänersborg, Vargön och Brålanda.

En del av mätningen ingår i en övergripande mätning som utförs i hela Västra Götaland av kommuner ingående i luftvårdsförbundet "Luft i Väst".

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29