Hoppa till innehåll

 

Tomgångskörning

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång
utomhus i högst en minut.

Detta gäller inte:

1. om fordonet står stilla på grund av trafikförhållandena.
2. om motorn hålls igång för att driva en anordning på fordonet
som inte avser uppvärmning.

Omedelbart tomgångsförbud gäller fordon som stannats vid broöppning
eller under bomfällning vid järnvägsövergång.

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Kontakt miljöskydd:

Personal Miljö och hälsa