Hoppa till innehåll

 

Sopsortering

Kommunen tar hand om ditt hushållsavfall.

Äger du en bostad ska du betala avgift för sophämtingen.

Så här sorterar du ditt hushållsavfall:

  • Avfall måste ska slängas i en soppåse.
  • Matrester ska slängas i brun soptunna.
  • Brännbart avfall ska slängas i grönt soptunna.
  • Tidningar och förpackningar av glas,
    plast, plåt och papper
    ska lämnas på en återvinningsstation.
  • Farligt avfall ska lämnas på återvinningscentralen.
Bilden föreställer personer som slänger avfall på en återvinningscentral

Återvinningscentral

Bilden föreställer exempel på restavfall

Restavfall

Bilden föreställer exempel på matavfall

Matavfall

KONTAKT

Kretslopp & Vatten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 51

Telefon:
0521-72 12 54

E-post:
renhallning@vanersborg.se