Hoppa till innehåll

Bygga nytt, ändra eller riva

I varje kommun finns en byggnadsnämnd som består av folkvalda politiker. Byggnadsnämnden arbetar för att vi ska ha omväxlande och vackra samhällen och en levande och skön landsbygd. De hus vi bygger ska vara hållbara så att de ger oss och kommande generationer en god livsmiljö. Till sin hjälp har byggnadsnämnden sina tjänstemän som är arkitekter, fysisk planerare, ingenjörer, lantmätare, bebyggelseantikvarie och administratörer. Tjänstemännen utgör Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Bygglovs telefon- och besökstider

Vi finns på plats vid nedan angivna besökstider för att ge dig råd, information samt hjälpa dig med din ansökan. Våra besökstider är drop-in tider och är avsedda för kortare besök. Behöver du mer tid kan du boka en egen tid med en bygglovhandläggare. Det gör du enklast genom att ringa eller skicka en e-post till någon av bygglovhandläggarna.

Telefontider:
Måndagar och torsdagar 10:00 - 12:00 samt onsdagar 13:00 - 14:30.

Besökstider:
Måndagar och torsdagar 08:00 - 09:30 samt onsdagar 15:00 - 16:30 (16:00 mellan 1 maj och 31 augusti).

Besökstider på Brålanda bibliotek:
Besökstid första tisdagen i månaden: 16:00 - 18:00
(Ej under juli och augusti då biblioteket är sommarstängt)

Observera att vi följer kommunhusets öppettider vilket kan innebära minskade öppettider i samband med helgdagar.

Ring kommunhusets växel telefonnummer 0521-72 10 00 så kopplas du vidare till en handläggare.

Naturligtvis kan du även fortsättningsvis lämna och hämta handlingar under kommunhusets öppettider.

Varmt välkommen!

KONTAKT

E-post adress: byggnad@vanersborg.se

Kom ihåg att skriva fastighets-beteckning, kontaktuppgifter och att beskriva ditt ärende.

Telefon expeditionen:
0521-72 13 13

Expeditionen svarar på enklare frågor och förmedlar kontakten med handläggare.

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Kommunhusets öppettider

Mer kontaktinformation

Bygglovs telefon- och besökstider

MER information

TIPS

Om du är intresserad av planering och byggfrågor, finns PBL Kunskapsbanken som ger vägledning och information.

Du kan även skapa dina egna dokument utifrån önskemål.

PBL Kunskapsbankenlänk till annan webbplats