Hoppa till innehåll

 

Checklistor och exempelritningar

Här finns checklistor och exempelritningar som visar vilka handlingar du behöver bifoga i din ansökan. Vilka handlingar som behövs i din ansökan beror på vad du tänker bygga.

Innan du skickar in ansökan så kan du kontrollera checklistan och kryssa i rutorna så att du ser att du fått med alla handlingar och uppgifter som behövs. 

Checklistor

Exempelritningar

KONTAKT

E-post adress: byggnad@vanersborg.se

Kom ihåg att skriva fastighets-beteckning, kontaktuppgifter och att beskriva ditt ärende.

Telefon expeditionen:
0521-72 13 13

Expeditionen svarar på enklare frågor och förmedlar kontakten med handläggare.

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Kommunhusets öppettider

Kontaktinformation Bygglov

Bygglovs telefon- och besökstider