Hoppa till innehåll

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig ska finnas vid de flesta åtgärder som kräver bygg- rivnings- marklov eller en anmälan. Han eller hon ska se till så att gällande bestämmelser följs, att en nödvändig kontroll utförs på så sätt att de tekniska egenskapskrav som samhället ställer på ett bygge eller rivning uppfylls.

Vid en ansökan om lov ska det framgå vem som ska vara kontrollansvarig. Vid vissa åtgärder, till exempel vid små ändringar av ett en- eller tvåbostadshus och vid åtgärder som avser uthus, garage och andra små byggnader behövs dock vanligtvis inte någon kontrollansvarig.

Det är lämpligt att anlita den kontrollansvarige så tidigt som möjligt i projektet.

Den kontrollansvarige ska vara certifierad för uppgiften och ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Efter att arbetet är klart ska den kontrollansvarige lämna en rapport till byggherren och byggnadsnämnden som blir ett viktigt underlag för beslutet om slutbesked.

På Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan ni hitta certifierade kontrollansvariga inom PBL.

KONTAKT

E-post adress: byggnad@vanersborg.se

Kom ihåg att skriva fastighets-beteckning, kontaktuppgifter och att beskriva ditt ärende.

Telefon expeditionen:
0521-72 13 13

Expeditionen svarar på enklare frågor och förmedlar kontakten med handläggare.

Besöksadress:
Sundsgatan 33 (Lindgården)

Kommunhusets öppettider

Mer kontaktinformation

Bygglovs telefon- och besökstider

MER information

För mer infomation om kontrollansvarig:

Bygglovsguiden
Sök i handboken - kontrollansvarig
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information om certifierade kontrollansvariga inom PBL:

Boverket - Hitta certifierade personerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster