Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Lediga villatomter

Drömmer du om ett nytt hus?

Kommunen säljer villatomter genom kommunens tomtkö till privatpersoner som vill bygga nytt hus. Alla tomter skall anslutas till kommunalt vatten- och avloppsnät.

Gå med i tomtkön

För att få köpa en tomt måste du vara registrerad i kommunens tomtkö. Att gå med i tomtkön kostar för närvarande 200 kronor och därefter 200 kronor per kalenderår. Läs mer i tomtköreglerna , 19 kB. (, 19 kB).

Anmäl dig till tomtkön via blankett eller e-tjänst:

Hur fungerar tomtkön?

Efter att du skickat in din ansökan om tomtköplats, samt betalat de 200 kronor som det kostar att gå med, registreras du i tomtkön. När nya tomter finns till försäljning går meddelande om detta ut till de som står registrerade i tomtkön. Dessa får då i turordning möjlighet att köpa en tomt.

En avgift på 200 kronor tas varje år ut för förnyelse av tomtköplatsen. Om du inte betalar den faktura som kommunen skickar ut i början av varje år så förlorar du din plats i kön, några påminnelser skickas inte ut.

Kommande villatomter

När kommunen tar fram nya detaljplaner kan nya villatomter komma att bli aktuella för försäljning. En ny detaljplan kan förutom nya villatomter även innebära möjlighet till bebyggelse av exempelvis ny skola eller industrilokal. Du kan själv läsa om de detaljplaner som kommunen tagit fram, och håller på att ta fram, här: Detaljplaner och områdesbestämmelser 

Hur går det till att köpa en tomt?

Klicka på bilden nedan för att se hur processen går till när man köper en tomt

Bilden föreställer arbetsflödet vid köp av kommunal villatomt

Processflödet när köper en tomt

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Mark- och exploateringsingenjörer:

Oscar Kollberg
0521-72 23 94

E-post: 
mark.exploatering@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29

KONTAKT

Kontaktuppgifter för övriga relaterade frågor vid nybyggnation, så som planbestämmelser och husutformning, bygglov,
VA-anslutning:

Plan- och bygglovsenheten:

Telefon expedition:
0521-72 13 13

E-post myndighet:
byggnad@vanersborg.se

 

Kretslopp & Vatten:

Telefon expedition:
0521-72 24 73

E-post myndighet:
va-verket@vanersborg.se

GÅ MED I TOMTKÖ