Hoppa till innehåll

 

Marklov

Marklov behövs om du vill ändra markens höjdläge. Vanligtvis ligger gränsen för lovpliktiga höjdförändringar vid plus/minus 0,5 meter. Om du har tänkt bygga en ny byggnad på marken behövs inget separat marklov. Utan det tas istället med i bygglovsansökningen för den nya byggnaden.

Om du tänker plantera skog eller fälla träd inom detaljplanerat område behöver du också söka marklov. 

Checklista på handlingar som ska lämnas in vid ansökan om marklov:

Checklista marklov (, 31 kB)

KONTAKT

E-post adress: byggnad@vanersborg.se

Kom ihåg att skriva fastighets-beteckning, kontaktuppgifter och att beskriva ditt ärende.

Telefon expeditionen:
0521-72 13 13

Expeditionen svarar på enklare frågor och förmedlar kontakten med handläggare.

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Kommunhusets öppettider

Kontaktinformation Bygglov

Bygglovs telefon- och besökstider