Hoppa till innehåll

 

Rivningslov

Rivningslov behövs om du vill riva en byggnad eller en del av en byggnad inom detaljplanelagt område. Om du har tänkt riva en byggnad för att bygga en ny byggnad behöver man inget separat rivningslov. Det tas istället med i bygglovsansökningen för den nya byggnaden.

Tänk på att:
- Rivningslov krävs inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, exempelvis skärmtak eller friggebodar.
- Om du vill riva en byggnad eller del av byggnad utanför detaljplanerat område krävs en anmälan. Dock inte för komplementbyggnader och ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

Söka rivningslov:
Om du ska riva hela eller delar av ett en- eller tvåbostadshus kan du få hjälp med din ansökan via bygglovsguiden. I bygglovsguiden finns även handbok där du kan läsa mer om rivningslov.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

Du kan även söka rivningslov med hjälp av våra blanketter.öppnas i nytt fönster

Checklista på handlingar som ska lämnas in vid ansökan om rivningslov:

Checklista rivningslov (, 32 kB)

KONTAKT

E-post adress: byggnad@vanersborg.se

Kom ihåg att skriva fastighets-beteckning, kontaktuppgifter och att beskriva ditt ärende.

Telefon expeditionen:
0521-72 13 13

Expeditionen svarar på enklare frågor och förmedlar kontakten med handläggare.

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Kommunhusets öppettider

Kontaktinformation Bygglov

Bygglovs telefon- och besökstider