Hoppa till innehåll

Öxnered skola

Öxnereds skola växer! Enligt planerna påbörjas en om- och tillbyggnad sensommaren 2019. Efter ombyggnationen kommer skolan kunna ta emot ca 525 elever. Vissa förberedande arbeten utanför skolområdet startade redan i maj 2019. Bland annat har entreprenören börjat med grävarbetet inför etablering av skolgård och parkeringsytor.

Uppstart! Intervju med projektledare Christoffer Sundin på Serneke.

 

Om- och tillbyggnad

Skolbyggnaden som vi bygger till är idag ca 1 430 kvm bruttototalarea (exklusive teknikutrymmen). Efter tillbyggnaden blir skolbyggnaden totalt ca 6 545 kvm bruttototalarea (exklusive teknikutrymmen). Denna skola ersätter då riven tegelbyggnad om ca 215 kvm, samt paviljongen som är ca 580 kvm bruttototalarea (exklusive teknikutrymmen).

Byggnation i etapper

Byggnationen kommer ske i etapper och stort fokus kommer att läggas på säkerheten för befintlig verksamhet. I första etappen ska vi bl.a. färdigställa en ny skolgård på andra sidan bäckravinen samt en ny hämta/lämna-parkering för föräldrar. Tegelhuset (hus-B) ska rivas och paviljongerna som placerats på grusfotbollsplanen ska flyttas och byggas till.

I etapp två bygger vi till skolan i söder och skolverksamhet kommer då att bedrivas i befintlig skola, paviljongen, trähuset samt i den grå paviljongen som Öxnered förskola idag använder. Nedan kan du i en film gjord av kommunens 3D-grafiker se hur skolan och skolgården växer fram!

Nya skolan och skolgård i en visuell film

 

Påverkan för omgivningen

Det kan kännas stökigt runt omkring skolan under byggtiden, men stort fokus läggs på skydds- och ordningsregler för att skapa en så bra miljö för elever, personal och byggarbetare under byggtidens gång.

Berörda elever och vårdnadshavare

Specifik information till alla berörda elever och vårdnadshavare gavs i februari. Har du som elev eller vårdnadshavare frågor går det bra att vända sig till verksamheten direkt, eller till kontaktperson som du hittar i det blå fältet.

Bilder över hur skolan kommer se ut. Bläddra för att se fler bilder

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Kontakt projektet:
Roberth Melby

Telefon:
0521-72 25 55

E-post:
samhallsbyggnad@vanersborg.se

Kontakt verksamheten:
Ann Nyqvist

NYHETSBREV