Hoppa till innehåll

Toaletter på Fisktorget

Arbetet med att bygga om delar av Fisktorget pågår för fullt! Befintlig toalettbyggnad är sedan tidigare riven och den nya byggnaden väntas stå klar under 2019. Det kommer bli två WC och en handikapps-WC som är tänkta att vara öppna året om, dock låsta nattetid. Under de mörka timmarna kommer en fasadbelysning lysa upp byggnaden och området omkring. Även den trappa som binder samman hamngatans promenadstråk är färigställd.

Bilderna som presenteras är illustrationsbilder på hur det kan tänkas komma att se ut när det står klart (med reservation för ändring).

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Fastighetsenheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33

Telefon växeln:
0521-72 10 00

E-post:
samhallsbyggnad@vanersborg.se