Hoppa till innehåll

 

Djurhållning och sällskapsdjur

Alla djur som hålls av människor ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Bestämmelser om detta finns i djurskyddslagen.

Länsstyrelsen har tillsyn enligt djurskyddslagen. Om du misstänker att något djur behandlas illa ska du kontakta Länsstyrelsen, se denna länk Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan läsa mer om djurskyddslagen och bestämmelser på Jordbruksverkets hemsida. Jordbruksverket är en central myndighet för djurskyddslagen och har ansvar för att utforma bestämmelserna som anger en lägsta nivå av vad du måste tänka på.

Hundar

Vänersborgs kommun har lokala föreskrifter med olika bestämmelser som den hundansvarige ska följa.

  • Hundar ska hållas kopplade på offentliga platser, t ex torg och stadsgator, lekplatser, badplatser, motionsspår, parker och planteringar.
  • Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, men det behövs inte inom inhägnade områden.
  • När en hund inte hålls kopplad ska den vara märkt genom öronmärkning, halsband eller på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.
  • Hundar får inte rastas på begravningsplats, men får kopplad följa med vid kyrkogårdsbesök.

I de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information.

Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp:

Badplatser, trottoarer, gång- och cykelvägar, anlagda parker och grönytor (det vill säga ytor där regelbunden gräsklippning sker), dock med undantag för av kommunen iordningställda hundrastplatser.

Detta gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.

Tillsyn över hundar och katter

Om du har klagomål gällande en djurägares tillsyn av sina hundar och katter ska du kontakta Länsstyrelsen. Information finns på deras hemsida, se länk ovan

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

MER information

Du kan läsa lagen om tillsyn över hundar och katter i sin helhet på regeringens hemsida. Länk till annan webbplats.