Hoppa till innehåll

 

Hundar och katter

I djurskyddslagen finns de bestämmelser som reglerar djurs välbefinnande. Huvudregeln är att alla djur som hålls av människor ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

Du kan läsa mer om djurskyddslagen och bestämmelser på Jordbruksverketslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida. Jordbruksverket är en central myndighet för djurskyddslagen och har ansvar för att utforma bestämmelserna som anger en lägsta nivå av vad du måste tänka på.  

När det gäller tillsyn av djurskyddslagen eller misstanke om djur som far illa ska du kontakta Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Katter

Katter är hos många ett populärt och uppskattat husdjur, men som kattägare finns en del regler och bestämmelser att följa. Miljö och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn av bestämmelser som handlar om katters påverkan på människor och vår miljö. Till exempel:

Du ska förvara och sköta din katt så att olägenheter på människors hälsa inte uppkommer (§ 36 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Olägenhet kan vara kattens avföring eller urinmarkering. Det kan även handla om att din katt besöker personer med kattallergi.

Vid behov kan miljö- och hälsoskyddsnämnden ställa krav på kattägaren men enligt tolkningar av djurskyddslagen som bl.a. gjorts av miljödomstolen är det naturligt för katten att röra sig fritt utomhus och grannar får acceptera kattbesök på sin tomt.

För dig som störs av katter på din tomt finns en del egna åtgärder du kan göra för att inte bli störd:

 •  Du kan schasa iväg katten men du får aldrig skada den.
 •  Gäller det kattbajs i sandlådan kan du åtgärda med ett lock över.
 •  Ta undan dynor till utemöblerna om du störs av att de lägger sig på dem, eller ordna med nät till fönster eller dörrar till altanen.
 •  Hos veterinärer och djuraffärer finns ett medel som kan hjälpa mot katters urinmarkeringar och gör att du slipper lukten.

Hundar

Vänersborgs kommun har lokala föreskrifter med olika bestämmelser som du som hundägare eller du som tillfälligt ansvarar för en hund är skyldig att följa.
 

 • Hundar ska hållas kopplade på offentliga platser inklusive försäljningsplats medan torghandel pågår, på lekplats och badplats, i motionsspår samt i park eller plantering.
 • Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.
 • När en hund inte hålls kopplad ska den vara märkt genom öronmärkning, halsband eller på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.
 • Hundar får inte rastas på begravningsplats, men får kopplad följa med kyrkogårdsbesökare.

Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp:

Badplatser, trottoarer, gång- och cykelvägar, anlagda parker och grönytor (det vill säga ytor där regelbunden gräsklippning sker), dock med undantag för av kommunen iordningställda hundrastplatser.

Detta gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.

Lagen om tillsyn över hundar och katter

Bestämmelser om ansvar för den som har en hund eller katt finns i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Det är polisen som följer upp att föreskrifterna följs.

Enligt lagen skall hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas om på ett sådant sätt som behövs för att förhindra att hunden eller katten orsakar skador eller andra olägenheter.

Lagen säger att:

 • En hundägare ska låta märka sin hund så att den kan identifieras.
 • Hundägare ska registrera sitt ägarskap i hundregistret som förs av Statens jordbruksverk

(Ovanstående bestämmelser gäller hundar som stadigvarande finns i Sverige.)

 • För att hindra att en hund orsakar skada eller avsevärd olägenhet kan polismyndigheten, om inte andra mindre ingripande åtgärder är tillräckliga, besluta att den ska omhändertas.
 • Under tiden 1 mars-20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.
 • En katt som anses övergiven eller förvildad får dödas av jakträttsinnehavaren eller av någon som företräder denne. I tätbebyggt område krävs tillstånd av polisen som även har tillsyn över lagen om tillsyn över hundar och katter.

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

MER information

Du kan läsa lagen om tillsyn över hundar och katter i sin helhet på regeringens hemsida. länk till annan webbplats