Hoppa till innehåll

 

Energideklaration

Enligt lagen ska villor och radhus som byggs och säljs energideklareras. I energideklarationen redovisas bland annat husets energianvändning och förslag på hur du kan göra för att sänka dina energikostnader.

Nya regler för energideklarationer gör det lättare för dig att se hur mycket energi en byggnad förbrukar, jämfört med andra. En annan nyhet är att du på Boverkets hemsida kan söka efter gjorda energideklarationer. Se mer på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Enligt de nya reglerna ska energiprestandan tydligt anges i annonser när byggnader ska säljas eller hyras ut. Du som spekulant på till exempel en villa eller bostadsrätt eller som är en blivande hyresgäst kan därför på ett enkelt sätt väga in byggnadens energiegenskaper i ditt val.

Tillsynen flyttas

Boverket har tagit över tillsynen från kommunerna. Det innebär att Boverket har tillsyn över att en energideklaration har upprättats, visats eller överlämnats. Tillsynen gäller även att en uppgift om byggnadens energiprestanda finns med vid annonseringen.

Senast publicerad 2014-10-28

MER information

Regelverket för energi-deklarationerna består av lagen om energideklaration för byggnader, förordningen om energideklaration för byggnader samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
energideklaration för byggnader och Boverkets föreskrifter och allmänna
råd för certifiering av energiexpert

Boverket
Om Energideklaration på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.