Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Energiplan för Vänersborg 2013-2020

3 vindkraftverk i rad. Källa: Energimyndigheten

3 vindkraftverk i rad. Källa: Energimyndigheten

Energiplanen ska ge en inriktning på utvecklingen av det lokala energisystemet. Detta är den geografiska kommunens bidrag till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Energiplanen ska stämma överens med Vision Vänersborg och uppfylla Lagen om kommunal planering samt spegla frågor kring den pågående förstärkta klimatförändringen.

Vänersborgs kommuns energimål för år 2020 (följer nationella mål):

  • Förnybar energi ska stå för minst 50% av den totala energianvändningen
  • Energieffektiviseringen ska öka med 20% (basår 2008)
  • Utsläppen av växthusgaser ska minska med 40% (basår 1990)

Prioriterade inriktningar:

  • Användning, produktion och distribution av energi ska vara effektiv, energi-smart och miljösmart.
  • Energieffektivisering ska vara en ständigt pågående process.
  • Förnybar energi är grundpelare i valet av energiform.
  • Lokalt producerad förnybar energi ska utvecklas till mer än en råvara för marknaden.
  • Idéer framväxta ur erfarenheter och kunskap fångas upp för att utvecklas till nya servicetjänster, produkter, bättre rutiner och annat som för energiarbetet framåt.
  • Utbildning och information om energi- och klimatfrågor sker fortlöpande och är ett nödvändigt komplement till övriga punkter.

För kommunens egen verksamhet finns dessutom en Energieffektiviseringsstrategi som handlar om de olika förvaltningarnas energiarbete.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Fastighet och service
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33

Fastighetschef
Morten Sörö

Telefon:
0521-72 24 76

E-post:
morten.soro@vanersborg.se

KONTAKT

 

Miljöstrateg
Hedvig Särg

Telefon:
0521-72 24 29

E-post:
hedvig.sarg@vanersborg.se

MER information

Energiplan (, 35 kB)

Energistrategi (, 588 kB)