Hoppa till innehåll

Felanmälan och larm

För Fastighetsenheten

Akuta ärenden för Fastighetsenhetens hyresgäster

När det är risk för bestående skador i lokaler. Exempel el-fel, vattenläcka, avloppsstopp, ingen värme i lokalen (vintertid), eller fel med risk för personskada samt de fel som behöver åtgärdas inom ett dygn.
Tel. 0521- 72 34 00 hela dygnet.

När det inte är akut

Klicka på länken för att komma till vår webbportal där du registrerar din felanmälan. Gör en anmälan via länken Felanmälan Fastigheter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hanteringen av ditt ärende kan du sedan följa via länken.

Hjälp med inloggningsuppgifter kan fås genom vår felanmälan
E-post: felanmalan.fastighet@vanersborg.se

För Gatuenheten

Akuta fel gällande Gatuenheten

Som kan innebära skada på person eller egendom ring:
tel. 0521-72 10 00. Efter kontorstid: tel. 031-703 16 15 (larmcentralen)

När det inte är akut

Anmäl via länken eller vår app "Felanmälan Vänersborg".

Anmälan görs i verksamhetsområden:

Vatten och avlopp

Problem med kommunens vatten- och avloppsledningar utomhus. Skador på vatten- och avloppsledningar i fastigheter ska anmälas till din fastighetsägare eller rörledningsinstallatör.

Gata

Kommunal gata/väg, gatubelysning, trafik eller vinterväghållning.

Renhållning

Hämtning av hushållsavfall, slamtömning eller återvinning.

Park

Skador i parker, lekplatser eller kommunala båtplatser.

Skog och natur

Om du har ett avtal om snöröjning och/eller gräsklippning med Gatuenheten.

Samhällsbyggnad

Kommunens fastigheter - Om du upptäcker skador eller fel på kommunala byggnader.

Övrigt

 Övrigt.

KONTAKT

Fastighetsenheten Felanmälan

Telefon:
0521-72 34 00
E-post:
Felanmälan Fastighet

Fastighetsdrift
Enhetschef:
Mattias Paulsson
0521-72 34 01

 

Gatuenheten Felanmälan

0521-72 10 00 (växel)
eller 0521-72 12 27
0521-72 12 38

Tf, gatuchef:
Gunnar Lundberg
0521-72 12 44

FELANMÄLAN Gatuenheten