Hoppa till innehåll

 

Felanmälan och larm

Här finns information om hur du felanmäler den fysiska miljön i kommunen så som våra kommunala vägar, parkområden osv. Se information om respektive felanmälan nedan.

Vägar, gator, parker, gatubelysning, VA m.m.

Via appen Felanmälan Vänersborg Länk till annan webbplats. kan du exempelvis felanmäla våra kommunala gator och vägar, skador i parker, gatubelysning m.m.

När det är akut

Vid akuta fel, exempelvis vattenläckor, som kan innebära skada på person eller egendom ring: 0521-72 10 00. Utanför kontorstid alternativt då växeln är stängd: 010-470 54 57

Kommunens fastigheter och byggnader

Du som är hyresgäst hos Vänersborgs Kommun felanmäler via länken Felanmälan Fastigheter Länk till annan webbplats.. För detta måste du ha en inloggning. Hjälp med inloggningsuppgifter fås genom e-post till felanmalan.fastighet@vanersborg.se

Du som inte är hyresgäst i en av kommunens byggnader kan felanmäla våra fastigheter via appen Felanmälan Vänersborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller e-post till felanmalan.fastighet@vanersborg.se

När det är akut

Akuta ärenden som rör kommunens fastigheter
Gör en akut felanmälan när det är risk för bestående skador i lokaler eller personskada, exempelvis vid större el-fel, vattenläcka, avloppsstopp, ingen värme i lokalen vintertid och dylikt. Ring då 0521-72 34 00 (hela dygnet).