Hoppa till innehåll

 

Felanmälan och larm

För kommunens fastigheter

Akuta ärenden

När det är risk för bestående skador i lokaler. Exempel el-fel, vattenläcka, avloppsstopp, ingen värme i lokalen (vintertid), eller fel med risk för personskada samt de fel som behöver åtgärdas inom ett dygn.
Tel. 0521- 72 34 00 hela dygnet.

När det inte är akut

För dig som har fått inloggning till vår webbmodullänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 Gör en anmälan via denna länken länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hanteringen av ditt ärende kan du sedan följa via länken.

Hjälp med inloggningsuppgifter kan fås genom vår felanmälan
E-post: felanmalan.fastighet@vanersborg.se

För Gatuenheten

Akuta fel gällande Gatuenheten

Som kan innebära skada på person eller egendom ring:
tel. 0521-72 10 00. Efter kontorstid: tel. 031-703 16 15 (larmcentralen)

När det inte är akut

Anmäl via länken eller vår app "Felanmälan Vänersborg".

Anmälan görs i verksamhetsområden:

Vatten och avlopp

Problem med kommunens vatten- och avloppsledningar utomhus. Skador på vatten- och avloppsledningar i fastigheter ska anmälas till din fastighetsägare eller rörledningsinstallatör.

Gata

Kommunal gata/väg, gatubelysning, trafik eller vinterväghållning.

Renhållning

Hämtning av hushållsavfall, slamtömning eller återvinning.

Park

Skador i parker, lekplatser eller kommunala båtplatser.

Skog och natur

Om du har ett avtal om snöröjning och/eller gräsklippning med Gatuenheten.

Samhällsbyggnad

Kommunens fastigheter - Om du upptäcker skador eller fel på kommunala byggnader.

Övrigt

 Övrigt.

KONTAKT

Fastighetsenheten Felanmälan

Telefon:
0521-72 34 00
E-post:
Felanmälan Fastighet

Fastighetsdrift
Enhetschef:
Hans-Erik Gustafsson
0521-72 23 60

Gatuenheten Felanmälan

0521-72 10 00 (växel)
eller 0521-72 12 27
0521-72 12 38

Gatuchef:
Marina Karlsson
0521-72 12 44

FELANMÄLAN Gatuenheten