Hoppa till innehåll

Felanmälan och larm

Via appen Felanmälan Vänersborglänk till annan webbplats kan du exempelvis felanmäla våra kommunala gator och vägar, skador i parker m.m.

Via länken Felanmälan Fastigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du anmälan fel på kommunens fastigheter. För detta måste du ha en inloggning, hjälp med inloggningsuppgifter fås genom e-post: felanmalan.fastighet@vanersborg.se

När det är akut

 

Ärenden som rör Fastighetsenhetens hyresgäster
Gör en akut felanmälan när det är risk för bestående skador i lokaler. Exempelvis el-fel, vattenläcka, avloppsstopp, ingen värme i lokalen (vintertid), eller fel med risk för personskada samt de fel som behöver åtgärdas inom ett dygn, ring´: 0521-72 34 00 (hela dygnet).

Ärenden som rör Gatuenheten
Vid akuta fel som kan innebära skada på person eller egendom ring: 0521-72 10 00. Efter kontorstid: 031-703 16 15 (larmcentralen)

KONTAKT

Vänersborgs kommun

Felanmälan Vänersborg
Gatuenheten

Telefon:
0521-72 10 00 (växel)
0521-72 12 27
0521-72 12 38

Tf gatuchef:
Gunnar Lundberg
0521-72 12 44

-------------------------------------

Felanmälan Fastighet
Fastighetsenheten

Telefon:
0521-72 34 00

E-post:
felanmalan.fastighet@vanersborg.se

Chef fastighetsdrift:
Mattias Paulsson
0521-72 34 01

FELANMÄLAN Gatuenheten

FELANMÄLAN Fastighet