Hoppa till innehåll

Bygga

Nybygge vid Brinketorp

Är du intresserad av att köpa en tomt och bygga nytt? Eller har du redan en fastighet som du vill bygga ut?

Tomter

För frågor om tomtköp, välkommen att kontakta mark- exploatering.
Se kontaktuppgifter i högerkolumnen.

Bygga nytt eller ändra

För frågor om planbestämmelser, husutformning och bygglov, välkommen att kontakta Byggnadsförvaltningen. Se länk under "mer information".

VA-anslutning

För frågor om VA-anslutning, välkommen att kontakta Kretslopp & Vatten.
Se kontaktuppgifter i högerkolumnen.
Läs mer om VA-anslutning

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Mark- och exploateringsingenjörer:

Ann-Sofi Sundqvist
0521-72 23 94

Linda Hansson
0521-72 11 69

Ann-Sofi Dalbert (föräldraled.)
0521-72 11 69

E-post: 
mark.exploatering@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29

MER information