Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Byggläget

Vill du bo i centrum med rejäl balkong, nära skog och vatten, eller i radhus i lummig parkmiljö? Fler och fler från Göteborgstrakten intresserar sig för Vänersborg och vi förväntar oss att intresset ska öka.

Det första du ser när du kommer in i Vänersborg från öster är byggkranar. Det kallas Holmängs hage och är en helt ny stadsdel. Området ligger nära vatten och fina strövområden och inte många minuter från centrum.

Vid Quality hotell, vid den västra infarten, planeras redan för en ny etapp på ytterligare tre hus. På flera håll förtätas staden och nya villaområden planeras 15 minuters cykelväg från Resecentrum dit även alla busslinjer är knutna till. Vid Korseberg byggs det nya bostäder i ett sjönära läge.

Nabbensäng kallas området i närheten av kanalen Karls grav. Där byggs det nya villor. 

Kommunen säljer också flera villatomter på östra Mariedal samt på Skraven, Öxnered.

Bo i våra mindre tätorter

I samtliga av våra mindre tätorter, Brålanda, Frändefors och Väne Ryr finns lediga villatomter. Här bor du nära naturen men med korta avstånd till centralorten. I samtliga orter finns skolor och ett rikt föreningsliv.

Den visionära horisonten

Goda kommunikationer och tio mil Vänerkust är två av kommunens trumfkort när det gäller att locka folk att flytta hit. Därför är det naturligt att vi planerar nya bostadsområden som utnyttjar dessa fördelar.

Vänerkusten

Utmed västra Vänerkusten byggs vatten och avlopp ut. Det betyder att fritidshusen kan byggas och bli permanentboende. Prisläget är konkurrenskraftigt. Under de kommande åren kommer möjligheterna att bygga permanentbostäder att öka. Nya detaljplaner finns framme på flera håll med ca 5-10 minuters resväg till resecentrum.

Bara någon timme från Göteborg bor du utmed Vänerkusten på landet.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Mark- och exploateringsingenjörer:

Sanna Fransson
0521-72 24 04

Linda Hansson
0521- 72 11 69

E-post: 
mark.exploatering@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29

MER information