Hoppa till innehåll

 

Lediga villatomter

Drömmer du om att bygga ett eget hus?

Genom Vänersborgs kommuns tomtkö säljer vi villatomter till privatpersoner som vill bygga nytt hus. Alla tomter skall anslutas till kommunalt vatten- och avloppsnät.

Bild över tre små hus

Kommunen har lediga tomter inom områdena Skaven/Öxnered, Mariedal östra, Mariedal skäppan, Höga Brålanda, Elgärde Frändefors och Hedetorpet Väne-Ryr. Du kan läsa mer om respektive område och se lediga tomter under fliken " villatomter till salu" nedan.

Kommunen har under september månad genomfört ett tomtsläpp där intresserade tomtköpare haft möjlighet att lämna in sitt intresse för lediga tomter. Det är endast under planerade tomtsläpp som det finns möjlighet att skicka in en intresseanmälan för lediga tomter.

För att få köpa en tomt från kommunen krävs att du står i den kommunala tomtkön. Du kan anmäla dig och läsa mer om det under fliken ”Gå med i tomtkön” nedan.

Så går en försäljning till:

Intresseanmälan för tomter görs i kommunens nya E-tjänstportal. Inloggning sker via ert privata bank-id kopplat till personnummer. I sin rangordning får man välja tomter från olika områden och det kommer vara möjligt att rangordna max 10 tomter totalt.

Om flera rangordnar samma tomt, erbjuds tomten först till den som har stått längst i tomtkön. Tackar den nej till tomten, erbjuds tomten till nästa person som har med den i sin rangordning, och så vidare.

Förutom att göra intresseanmälan för tomter kan man också i E-tjänstportalen se alla sina pågående e-tjänstärenden på samma ställe. Där kan man bland annat se vilken plats i tomtkön man har. Du kan även skicka meddelande rörande dina pågående ärenden till ansvrig handläggare för E-tjänsten. 

Gå med i tomtkön

För att få köpa en tomt måste du vara registrerad i kommunens tomtkö. Registrering till tomtkön görs i kommunens nya E-tjänstportal. Inloggning sker via ert privata bank-id kopplat till personnummer.

Anmälan till tomtkö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det kostar 200kr i registreringsavgift att gå med i kommunens tomtkö. Betalning görs i samband med anmälan i E-tjänstportalen.

Därefter kostar det 200kr per kalenderår. Läs mer i tomtköreglerna , 19 kB..

Hur fungerar tomtkön?

Kommunens tomtkö hanteras i den nya E-tjänstportalen. Det innebär att du själv kan logga in på mina sidor i portalen för att bland annat se din köplats, ändra kontaktuppgifter och göra betalningar.

När nya tomtern finns till försäljning går ett meddelande om detta ut till de som är registrerade i tomtkön.

Efter att du skickat in din ansökan om tomtköplats i kommunens E-tjänstportal, samt betalat de 200 kronor som det kostar att gå med, registreras du i tomtkön. Du får då ett mail på att ett ärende har skapats i E-tjänstportalen med en direktlänk till ärendet i mina sidor.

En begäran om betalning, för förnyelse av tomtköplats, skickas ut en gång per år via E-tjänstportalen. Om du inte betalar så förlorar du din plats i kön, några påminnelser skickas inte ut.

Kommande villatomter

När kommunen tar fram nya detaljplaner kan nya villatomter komma att bli aktuella för försäljning. En ny detaljplan kan förutom nya villatomter även innebära möjlighet till bebyggelse av exempelvis ny skola eller industrilokal. Du kan själv läsa om de detaljplaner som kommunen tagit fram, och håller på att ta fram, här: Detaljplaner och områdesbestämmelser 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Mark- och exploateringsingenjörer:

Sanna Fransson
0521-72 24 04

Linda Hansson
0521- 72 11 69

E-post: 
mark.exploatering@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29

KONTAKT

Kontaktuppgifter för övriga relaterade frågor vid nybyggnation, så som planbestämmelser och husutformning, bygglov,
VA-anslutning:

Plan- och bygglovsenheten:

Telefon expedition:
0521-72 13 13

E-post myndighet:
byggnad@vanersborg.se

 

Kretslopp & Vatten:

Telefon expedition:
0521-72 24 73

E-post myndighet:
va-verket@vanersborg.se