Hoppa till innehåll

 

Kemikalier

Kemiska produkter möter vi över allt i vår vardag, färger, rengöringsmedel och bekämpningsmedel är några exempel.

Alla har ett ansvar

Det är viktigt att den som importerar, säljer, handlar upp, använder eller på annat sätt hanterar kemikalier har tillräcklig kunskap och visar den aktsamhet och försiktighet som behövs så att människor eller miljön inte skadas.

Miljö- och byggnadsförvaltningens ansvar

Förvaltningen arbetar för att kemiska produkter hanteras på rätt sätt samt att kemikalier som säljs i förpackningar i handeln är rätt märkta och korrekt tillslutna.
 
Vi arbetar också för att kemiska produkter byts ut mot sådana som är mindre farliga för människors hälsa och miljön. Det ingår även att få stora kemikalieanvändare att utreda och minska riskerna för kemikalieolyckoröppnas i nytt fönster.
 
I tillsynen ingår både yrkesmässig och övrig användning av kemiska produkter. Nämnden kan ge tillstånd till viss spridning av bekämpningsmedel och är dessutom remissinstans i tillståndsfrågor.

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Kontakt miljöskydd:

Personal Miljö och hälsa