Hoppa till innehåll

 

Cisterner

Anmälan ny cistern

Om du installerar en ny eller begagnad cistern som rymmer mer än 1 kubikmeter brandfarliga vätskor eller spillolja ska du anmäla det till Miljö- och byggnadsförvaltningen minst 4 veckor i förväg.

Om cisternen ska installeras inom vattenskyddsområde ska den anmälas om den rymmer mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja.

Här finns blankett för Information om installation av cistern samt anmälan om hantering av petroleumprodukter, brandfarliga vätskor och spillolja. (, 239 kB)

Tänk på att det även kan behövas tillstånd från Räddningstjänsten för hantering av brandfarlig vara. Läs mer om brandfarliga och explosiva varor på Räddningstjänstens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontroll av cistern

Kontroll av cisterner ska ske vart 6:e eller 12:e år beroende på korrosionsskydd. För mobila cisterner gäller andra intervall för kontroll. Företaget som gör kontrollen ska vara ackrediterat av Swedac.

Du kan söka efter ackrediterade företag som utför cisternkontroller på Swedacs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontrollrapport

När kontrollen har genomförts skriver besiktningsföretaget en kontrollrapport där det framgår om cisternen uppfyller gällande krav. Kontrollrapporten lämnas till den som använder cisternen och ska sparas tills cisternen inte används längre. En kopia på kontrollrapporten ska även skickas in till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Cisterner som tas ur bruk

En cistern som inte ska användas mer eller skrotas ska anmälas till Miljö- och byggnadsförvaltningen efter att den är tömd, rengjord och torr invändigt samt att påfyllning omöjliggjorts.

Här finnd blnakett för information om att cistern tagits ur bruk. (, 218 kB)

Cistern inom vattenskyddsområde

Cisterner inom vattenskyddsområde som rymmer mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja ska anmälas till Miljö- och byggnadsförvaltningen minst 4 veckor innan de installeras.

Cisterner inom ett vattenskyddsområdes primära och sekundära zon ska ha sekundärt skydd, till exempel invallning. Det gäller även rörledningar. Vid nyinstallation ska sekundärt skydd ordnas vid installationen. Befintliga cisterner ska ha sekundärt skydd senast 1 januari 2022. Det finns ett undantag för cisterner i pannrum i bostadshus där cisternen är under regelbunden uppsikt.

Cisterner inom vattenskyddsområde ska ha en skylt med texten ”vattenskyddsområde”, fastighetsbeteckning, adress, volym, högsta fyllningsflöde och innehåll. Den ska sitta vid påfyllningsröret.

Det kan finnas fler regler kring cisterner i de skyddsföreskrifter som gäller för det specifika vattenskyddsområdet.

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Kontakt miljöskydd:

Personal Miljö och hälsa