Hoppa till innehåll

 

Cisterner

Anmäl ny cistern

Om du installerar en ny eller begagnad cistern som rymmer mer än 1 m3 brandfarliga vätskor eller spillolja ska du anmäla det till miljö- och byggnadsförvaltningen minst 4 veckor i förväg.

Om cisternen ska installeras inom vattenskyddsområde ska den anmälas om den rymmer mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja.

Anmälningsblankett för cistern (, 239 kB)

Tänk på att det även kan behövas tillstånd från Räddningstjänsten för hantering av brandfarlig vara. Läs mer på Räddningstjänstens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontroll av cistern

Kontroll av cisterner ska ske vart 6:e eller 12:e år beroende på korrosionsskydd. För mobila cisterner gäller andra kontrollintervall. Företaget som gör kontrollen ska vara ackrediterat av Swedac.

Swedac:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du söka efter ackrediterade företag som utför cisternkontroller.

Kontrollrapport

När kontrollen har genomförts skriver besiktningsföretaget en kontrollrapport där det framgår om cisternen uppfyller gällande krav. Kontrollrapporten lämnas till den som använder cisternen och ska sparas tills cisternen tas ur bruk. En kopia på kontrollrapporten ska även skickas in till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Cisterner som tas ur bruk

En cistern som tas ur bruk eller skrotas ska anmälas till miljö- och byggnadsförvaltningen efter att den är tömd, rengjord och torr invändigt samt påfyllning omöjliggjorts.

Blankett för cistern tagen ur bruk (, 218 kB)

Cistern inom vattenskyddsområde

Cisterner inom vattenskyddsområde som rymmer mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja ska anmälas till miljö- och byggnadsförvaltningen minst 4 veckor innan de installeras.

Cisterner inom ett vattenskyddsområdes primära och sekundära zon ska ha sekundärt skydd, till exempel invallning. Det gäller även rörledningar. Vid nyinstallation ska sekundärt skydd ordnas vid installationen. Befintliga cisterner ska ha sekundärt skydd senast 1 januari 2022. Det finns ett undantag för cisterner i pannrum i bostadshus där cisternen är under regelbunden uppsikt.

Cisterner inom vattenskyddsområde ska ha en skylt med texten ”vattenskyddsområde”, fastighetsbeteckning, adress, volym, högsta fyllningsflöde och innehåll. Den ska sitta vid påfyllningsröret.

Det kan finnas fler regler kring cisterner i de skyddsföreskrifter som gäller för det specifika vattenskyddsområdet.

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Kontakt miljöskydd:

Personal Miljö och hälsa