Hoppa till innehåll

 

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som bland annat finns i kylskåp, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Om köldmedier läcker ut kan de bidra till nedbrytningen av ozonlagret eller bidra till växthuseffekten.

Installation

I god tid innan du installerar ett kylaggregat som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska en anmälan göras till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Företaget som installerar kylaggregatet har blanketter för installationsrapport.

Årlig rapportering

Om en anläggning innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska en årsrapport skickas till Miljö- och byggnadsförvaltningen senast 31 mars varje år. Enbart aggregat med 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska räknas med. Rapporten ska redovisa alla åtgärder som vidtagits på kylsystemet under året, t.ex. läckagekontroll, installation eller skrotning samt påfyllda och omhändertagna mängder köldmedier.

Om kontrollrapporten skickas in för sent eller om någon läckagekontroll inte har gjorts kan ni behöva betala en miljösanktionsavgift.

Läckagekontroll

Det är kylaggregatets storlek som avgör hur ofta en kontroll ska ske. Aggregat med högst 5 ton koldioxidekvivalenter behöver inte kontolleras återkommande. För aggregat med mer än 5 ton koldioxidekvivalenter ska kontroll göras en gång per 12 månader. För aggregat med mer än 50 ton koldioxidekvivalenter ska kontroll göras en gång per 6 månader och för aggregat med mer än 500 ton koldioxidekvivalenter ska kontroll göras en gång per 3 månadera. Kylaggregat ska kontrolleras av ett certifierat företag. Du kan hitta certifierade kylföretag via Incert Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skrotning

Om du skrotar ett aggregat ska du i årsrapporten ange datum för när det är skrotat.

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29