Hoppa till innehåll

PCB

Vad är PCB?

PCB ( polyklorerade bifenyler) är en grupp miljö- och hälsofarliga ämnen som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning. Det är svårnedbrytbart och finns därför i kvar i miljön under lång tid. PCB har använts i bl.a. transformatorer, fogmassor, båtbottenfärg, kondensatorer, hydrauloljesystem, förseglingsmassor i isolerglas och mjukgörare i plaster. Ämnet förbjöds under 70-talet.

Varför ska man sanera?

PCB är inte akut giftigt utan det är de långsiktiga effekterna till följd av upplagring som är avgörande för bedömningen av dess farlighet. Ämnet är fettlösligt och ansamlas i levande organismer. PCB kan i höga halter påverka nervsystemet, fortplantningsförmågan och immunförsvaret hos både djur och människor.

Halterna av PCB i miljön och vår mat har sjunkit men är fortfarande för höga.

Inventering

Alla byggnader som är byggda eller renoverade under åren 1956-1973 ska ha inventerats på förekomst av PCB. Inventeringen skulle vara klar 2008. Småhus, 1-2 bostadshus, var undantagna och behövde inte inventeras.

PCB finns kan finnas i fogmassor, golvmassor, kondensatorer och isolerrutor. Vid inventeringen ska fogmassor och golvmassor provtas och proverna analyseras.

Sanering

Det är fastighetsägaren som är skyldig att sanera PCB. Sanering av fog- och golvmassor som innehåller över 500mg/kg ska ske enligt nedanstående tabell.

Viktiga datum för sanering
Typ av byggnadSaneras senast
  
Industribyggnad som uppförts eller renoverats 1956-197330 juni 2016
Annan byggnad än ovan som byggts eller renoverats 1956-196930 juni 2014
Fog eller golvmassa inomhus30 juni 2016
Annan byggnad än ovan som byggts eller renoverats 1970-197330 juni 2016

Innan sanering av PCB påbörjas så ska en anmälan skickas in till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
 

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Kontakt miljöskydd:

Personal Miljö och hälsa

MER information

Blankett för inventering av PCBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett för anmälan om sanering av PCBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketterna ska skickas till
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Vill du veta mer om PCB?

Svenska Fogbranschens riksförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

Miljökonsultgruppen i Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svensk planglasföreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordning om PCB , SFS 2007:19 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster