Hoppa till innehåll

 

Kontaktmoduler SBF

Denna sida är inte publik för medborgarna. Här finns kontaktmoduler till olika tjänster inom samhällsbyggnadsförvaltningen som kan länkas till andra sidor.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sunsdagatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
samhallsbyggnad@vanersborg.se

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Mark- och exploateringsingenjör:

Linda Hansson
0521-72 11 69

E-post myndigheten:
mark.exploatering@vanersborg.se

Besöksadress:
Sunsdagatan 29

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Mark- och exploateringsingenjör:

Ann-Sofi Sundqvist
0521-72 23 94

E-post myndigheten:
mark.exploatering@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Parkchef:
Håkan Ek

Telefon:
0521-72 12 50

E-post:
hakan.ek@vanersborg.se

Besöksadress:
Nygatan 76

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Kontakt projektet:
Andreas Engelin

Telefon:
0521-72 25 22

E-post:
samhallsbyggnad@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Kontakt projektet:
Henrik Frifelt

Telefon:
0521-72 25 18

E-post myndigheten:
samhallsbyggnad@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Kontakt projektet:
Thomas Johnsson

Telefon:
0521-72 25 11

E-post:
samhallsbyggnad@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Förvaltare:
Rebecca Salbom

Besöksadress:
Sunsdagatan 29

Telefon:
0521-72 25 25

E-post :
rebecca.salbom@vanersborg.se