Hoppa till innehåll

Kontaktpersoner Miljö och hälsa

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress: Hamngatan 3

Telefon exp: 0521-72 12 72

E-post: miljo@vanersborg.se

Namn

Arbetsområde

Telefon och e-post

 

LedningMikael Reinhardt

Miljö- och byggnadsförvaltningschef

0521-72 12 75

mikael.reinhardt@vanersborg.se

Erik Casselbrant

Miljö- och hälsoskyddschef

0521-72 12 97

erik.casselbrant@vanersborg.se

 

AdministrationAnn-Sofi Brunberg

Exp.service, diarium, arkiv

0521-72 12 72

ann-sofi.brunberg@vanersborg.se

Ulrika Stenén

Fakturering

0521-72 12 78

ulrika.stenen@vanersborg.se


Enskilda avloppCecilia Andresen

Enskilda avlopp (Föräldraledig)

0521-72 12 70

cecilia.andresen@vanersborg.se

Mika Thomasdotter

Enskilda avlopp

0521-72 12 71

mika.thomasdotter@vanersborg.se

Nathalie Thelin

Enskilda avlopp

0521-72 12 83

nathalie.thelin@vanersborg.se

Samuel Seliger

Enskilda avlopp

0521-72 12 70

samuel.seliger@vanersborg.se


HälsoskyddAnna Torsson

Hälsoskydd

0521-72 12 76

anna.torsson@vanersborg.se

Fredrik Schiller

Hälsoskydd (Föräldraledig)

0521-72 12 39

fredrik.schiller@vanersborg.se

Kajsa Wegberg

Hälsoskydd, dricksvatten

0521-72 12 66

kajsa.wegberg@vanersborg.se

 

Sofia Lindholm

 

Hälsoskydd (deltid)

0521-72 12 79

sofia.lindholm@vanersborg.se
LivsmedelAnnelie Sundblad

Livsmedel

0521-72 16 45

annelie.sundblad@vanersborg.se

Maryam Habibollahzadeh

Livsmedel

0521-72 12 77
maryam.habibollahzadeh@vanersborg.se

 

David Tengberg

Livsmedel

0521-72 12 30
david.tengberg@vanersborg.se


MiljöskyddAndrea Munkhammar

Miljöskydd, lantbruk, cisterner, köldmedier, slagg, schaktmassor, PCB, nedgrävning av häst

0521-72 16 24 andrea.munkhammar@vanersborg.se

Irén Larsson

Miljöskydd, förorenad mark, luftvård, täkter, olyckor/utsläpp

0521-72 12 74

iren.larsson@vanersborg.se

Magdalena Linder

Miljöskydd, värmepumpar, nedskräpning, fordonsverksamheter, förbränningsanläggningar

0521-72 12 73

magdalena.linder@vanersborg.se


NaturvårdElin Isaksson

Naturvård, vattenvård, miljöövervakning, fysisk planering

0521-72 12 18

elin.isaksson@vanersborg.se

Anton Larsson

Naturvård

0521-72 16 23
anton.larsson@vanersborg.se


TobakElisabeth Moberg

Tobak (deltid)

0521-72 23 70 elisabeth.moberg@vanersborg.se

Sofia Lindholm

Tobak (deltid)

0521-72 12 79

sofia.lindholm@vanersborg.se