Hoppa till innehåll

 

Avfall och återvinning

Bilden föreställer ett hus och exempel på olika avfall

Det är kommunen som ansvara för för att ditt hushållsavfall tas om hand. Avgiften du betalar för sophämtningen ska täcka våra kostnader för hämtning, behandling av dina sopor samt återvinningscentral och administration.

Vi hämtar och transporterar hushållsavfallet med vår egna personal.. Vid hämtning på landsbygden samt slambrunnar används en entreprenör.

Dina gamla förpackningar kan återvinnas och så småningom bli till nya förpackningar. Gamla leksaker, möbler, kläder etc. kan tas omhand och återanvändas innan de går till återvinning eller energiutvinning. Till och med farligt avfall kan bli något nytt när det får möjligheten att tas omhand — på rätt sätt!

Kontaktinformation Kretslopp & Vatten

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 51

Kretslopp & Vatten chef:
Daniel Larsson
Telefon: 0521-72 12 60

 

Renhållningschef:
Lars Jensen
Telefon: 0521 - 72 12 53

Arbetsledare:
Andreas Sandin
Telefon: 0521- 72 12 55

Avfallsutredare:
Niclas Janflod
Telefon: 0521-72 12 51

Kundservice:
Alexandra Lundgren
Telefon: 0521- 72 12 54

E-post renhallning@vanersborg.se