Hoppa till innehåll

Avfallshämtning

Trädgårdsavfall

Beställ ett kärl för trädgårdsavfallet och låt oss hämta det varannan vecka mellan april och november. Kärlet rymmer 370 liter och får innehålla komposterbart trädgårdsavfall om 100 kg per hämtning.

Läs mer om trädgårdsavfalls hämtning här

 

Latrin

Köp ett kärl för latrin på gatuenheten, starta ett sommarabonnemang med 11 hämtningar eller bor du åretrunt så finns även ett abonnenmang för det.

Läs mer om kärl för latrin här

 

Sophämtning

I Vänersborgs kommun använder man två separat kärl ett för matavfall och ett för restavfall dessa hämtas i normala fall varannan vecka.

Läs mer om sophämtning här

 

Slamsugning

Vänersborgs kommun har slamsugning på entreprenad som just nu innehavs av Centralen.

Läs mer om vilka regler som gäller vid slamtömning här

 

 

Grovsopor

Grovsopor kan hämtas på beställningen eller om ni har ett abonnemang hos oss.

Läs mer grovsopor här

 

 

KONTAKT

Vattentjänster

Lee Wiman, enhetschef
Telefon: 0521 - 72 24 73

E-post: va-verket@vanersborg.se

Renhållningstjänster

Alexandra Lundgren, ekonomisekreterare,
Telefon: 0521 - 72 12 54

E-post: renhallning@vanersborg.se