Hoppa till innehåll

 

Sophämtning

Bilden föreställer en person som sopsorterar

I Vänersborgs kommun sopsorterar vi i två kärl, ett brunt för matavfall samt ett grönt för restavfall. Det spelar ingen roll vilken färg plastpåsarna med skräpet har. Använd sorteringsguiden för att se hur du sorterar ditt avfall.

Hämtning av hushållsavfall vid permanentbostad utförs normalt en gång varannan vecka.

För fritidsbebyggelse och liknande gäller att ordinarie hämtning utförs under perioden från och med 1 maj till och med 30 september en gång varannan vecka (11 tömningar), i den ordning som renhållaren bestämmer. Övrig del av året sker hämtning efter beställning.


Önskas tätare tömning än ovan angivet intervall, större eller fler avfallsbehållare kan anmälan göras till Kretslopp & Vatten. När det gäller glesare tömning kan dispens sökas på särskild blankett , 136 kB, öppnas i nytt fönster. (, 136 kB)

KONTAKT

Vattentjänster

Lee Wiman, enhetschef
Telefon: 0521 - 72 24 73

E-post: va-verket@vanersborg.se

Renhållningstjänster

Alexandra Lundgren, ekonomisekreterare,
Telefon: 0521 - 72 12 54

E-post: renhallning@vanersborg.se