Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Invasiva arter

Sprid inte invasiva främmande växter

Invasiva växter är ett stort problem som påverkar den biologiska mångfalden, hälsa och orsakar kostnader för både enskilda och samhället. Vad du som privatperson gör spelar stor roll!

Kretslopp & Vatten vill att ni lägger era invasiva växter i dubbla säckar. De skall slängas i containers märkta med brännbart på Torpa Kretsloppspark. Meddela personalen när ni kommer med säckarna.

Har ni mindre mängder så kan ni lägga dessa i ert restavfall, även då i dubbla påsar.

Naturvårdsverket

Kretslopp & Vatten följer Naturvårdsverkets vägledning för säker avfallshantering för att undvika spridning av invasiva arter. Du kan läsa mer på Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Renhållningschef

Lars Jensen
Telefon: 0521 - 72 12 53

E-post: lars.jensen@vanersborg.se