Hoppa till innehåll

Torpa Kretsloppspark


Ordinarie öppettider

Måndag-onsdag 09:00-20:00

torsdag-fredag 09:00-15:00

jämnvecka lördag 09:00-15:00

Kretsloppsparken tar emot textil, skrot, trä, grovavfall, kylmöbler, spisar/tvättmaskiner samt farligt avfall som bilbatterier och elektronikavfall.

Det finns också möjligheten att lämna förpackningar av papper, kartong, glas, hårdplast och metall.


Avgifter för hushåll:

För att lämna avfall på Kretsloppsparken behöver man ha ett besökskort. Med besökskortet kan man lämna avfall fyra gånger per år. Efter fjärde besöket kostar det 50 kr per besök.

Du som bor i lägenhet finns inte i vårt kundregister idag. Därför delas kortet ut i samband med första besöket på återvinningscentralen. För att underlätta utlämnandet av kortet, kan du ta med ifylld ansökningsblankett.

Ansökningsblankett för Besökskort hushåll (, 187 kB)

Avgifter för företag:

Som företagare behöver man ett besökskort för företaget. Med besökskortet kan man lämna avfall på återvinningscentralen för en kostnad på 200 kr per besök.

Om du har företag och behöver ha ett besökskort kan du hämta blankett här.

Ansökningsblankett för Besökskort företag (, 68 kB)

Avfall, som ingår i producentansvar (t.ex. förpackningar, farligt avfall och elektronikavfall), får lämnas utan avgift.

Här finns återvinningscentralen:


Torpa Kretsloppspark ligger på Tegelbruksvägen 15 i Vänersborg.

KONTAKT

Vattentjänster

Lee Wiman, enhetschef
Telefon: 0521 - 72 24 73

E-post: va-verket@vanersborg.se

Renhållningstjänster

Alexandra Lundgren, ekonomisekreterare,
Telefon: 0521 - 72 12 54

E-post: renhallning@vanersborg.se