Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Lagar och regler

Dokument Avfallsplan , 3 MB. (, 3 MB)

Klipp häcken och rädda liv!

för att öka trafiksäkerheten, bl a genom att förbättra sikt, framkomlighet och underlätta gatuunderhållet, uppmanas alla fastighetsägare att beskära träd, buskar och häckar enligt instruktioner.

På hörntomt inom "frisiktstriangel" får inte häckar, buskar eller andra sikthinder vara högre än 80 cm. Ett och annat träd får finnas inom frisiktstriangeln om grenar inte skymmer sikten.
Transportväg för avfallsfordon

  • Ska ha en hårdgjord körbana
  • Ska utformas för minst belastningsklass 2 (BK2)
  • Bör vara minst 5.5m bred om körning i båda riktningarna förekommer.Om parkering tillåts måste vägen vara bredare. Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon kan vägen vara smalare men den bör vara minst 3.5 m. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden.
  • Ska ha en fri höjd av 4,7m, träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.
  • Ska ha frisikt och god framkomlighet
  • Återvändsgata ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon. Cändplan för en normal avfallsbil ska ha en diameter av 18 m med en hindersfri remsa på ytterligare 1.5m runt om. Alternativ till detta kan vara en vändpats eller en trevöägskorsning som möjliggör en så kalla T-vändning.
  • Sla vara snöröjd och halkbekämplad vinteritd, snöövallar får inte inkräkta på vägbredden
En person som skottarsnö framför sin soptunna

Sopor och Snö

Tack för att du ser till att hela vägen fram till ditt sopkärl är plogad, väl halkbekämpad och att sopkärlet är väl framskottat.

Vi vill även att du rensar bort snön från sopkärlets lock så minskar vikten dels för vår personal och för att våra tömningskostnader hålls låga.

Vår personal tömmer upp till 500 sopkärl per arbetslag och arbetsdag så allt ni kan göra för att underlätta är de väldigt tacksamma för.

 

 

Sopbilen behöver utrymme

Tänk på att sopbilen är mycket längre, bredare och tyngre än en vanlig personbil.

Det kräver att den halkbekämpade körytan är väl tilltagen. Om du är med i en vägförening, tänk på att det är vägföreningens ansvar att se till att vägen är snöröjd, tydligt skyltad med snöpinnar och halkbekämpad.

För att lastbilarna ska komma fram på vägen fram till sopkärlet, kräver bilarna en vägbredd på minst 3,5 meter. Det måste också finnas en vändplan där en 10 meter lång lastbil kan vända.

Finns det ingen möjlighet att ploga vägarna till den här bredden och en vändplan kan sopkärlet tillfälligt flyttas till närmaste väg som uppfyller kraven.

KONTAKT

Vattentjänster

Lee Wiman, enhetschef
Telefon: 0521 - 72 24 73

E-post: va-verket@vanersborg.se

Renhållningstjänster

Alexandra Lundgren, ekonomisekreterare,
Telefon: 0521 - 72 12 54

E-post: renhallning@vanersborg.se