Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Torpa kretsloppspark

I februari 2020 flyttade återvinningscentralen på Holmängen till Torpaområdet. Då bytte den namn till Torpa Kretsloppspark.

Anledning till flytt

Anledningen till återvinningscentralens flytt är att få ett större utrymme och en bättre trafiksituation. På Torpa Kretsloppspark är det bättre logistik och lättare att lämna avfallet. Det är bra för både invånarna och personalens arbetsmiljö.

På Torpa Kretsloppspark kan vi ta emot fler saker och material. En kretsloppspark fungerar, precis som namnet antyder, som ett kretslopp där stort fokus läggs på återbruk. Saker som slängs kommer fortfarande slängas, och man får inte ta något ifrån containrarna för att sälja eller ge bort, men däremot har man möjligheten att ge ifrån sig sakerna istället för att slänga dem. Att det inte blir någon efterhandssortering innebär färre transporter vilket är positivt ur miljösynpunkt.

Långsiktigt hållbart

Kretsloppsparken är hela fyra gånger så stor som Holmängens återvinningscentral var. Detta gör att den ur ett långsiktigt perspektiv kommer hålla mycket längre än tidigare återvinningscentral.

Ur ett lärande perspektiv

Storleken på parken innebär att vi kommer kunna ta emot fler och strörre skolklasser och elever från SFI för information och utbildning i hållbarhet och kretslopp. Ett uppdrag vi på kommunen naturligtvis tycker är väldigt viktigt och roligt.

Öppettider

Måndag-onsdag kl. 9- 20
Torsdag-fredag kl. 9-15
Lördagar jämna veckor kl. 9-15

Hur man ska sortera:

  • Allt som lämnas ska vara sorterat och får inte lämnas i säckar med blandat innehåll i containrarna.
  • Trä ska sorteras som obehandlat, målat respektive impregnerat.
  • Grovavfall ska sorteras i brännbart eller skrymmande (exempelvis trasiga möbler).
  • Personal finns på plats och kan informera om hur man ska sortera.

Här hittar du med information om hur man ska sortera avfall  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välkommen till Torpa Kretsloppspark!

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Kretslopp & Vatten
462 32 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 51

Utredare:
Niclas Janflod
0521-72 12 51

Enhetschef:
Lars Jensen
0521-72 12 53

E-post myndigheten:
renhallning@vanersborg.se