Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Översiktskarta på Torpa Kretsloppspark

Här kommer den efterfrågade bilden på hur containrarna är uppställda på Torpa Kretsloppspark.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se