Hoppa till innehåll

Priser och taxor

Renhållningstaxan

Sophämtningen inom Vänersborgs kommun sker i normala fall var 14:e dag. Du kan ansöka om både tätare och glesare hämtningsintervall. Det är också möjligt att dela sopkärl. Två eller tre grannar kan ha gemensamt sopkärl, under förutsättning att soporna får plats i det kärl som normalt används. Antalet hushållsmedlemmar som använder gemensamt sopkärl får totalt vara högst sex. Taxan antogs av kommunfullmäktige 2018-11-21.

Dokument Renhållningstaxa (, 203 kB)

VA-taxan

För att täcka nödvändiga kostnader för Vänersborg kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall fastighetsägare eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt gällande taxa. 2009-01-01 förändrades VA-taxan, istället för att vara baserad på antal lägenheter är den fasta årsavgiften baserad på mätarkapacitet.

Taxan reviderades 2018-11-21 av kommunfullmäktig

VA-taxa 2019 (, 688 kB)

Prisexempel normalvilla

Sophämtning varannan vecka 140 l kärl = 1 789 kr
Fast årsavgift VA = 2 213 kr
Rörlig avgift VA förbrukning 150 m³ = 18,87 kr/m³ x 150 m³ = 2 831 kr

TOTALT = 6 833 kr/år

KONTAKT

Vattentjänster

Lee Wiman, enhetschef
Telefon: 0521 - 72 24 73

E-post: va-verket@vanersborg.se

Renhållningstjänster

Alexandra Lundgren, ekonomisekreterare,
Telefon: 0521 - 72 12 54

E-post: renhallning@vanersborg.se