Hoppa till innehåll

 

Priser och taxor

Renhållningstaxan

Sophämtningen inom Vänersborgs kommun sker i normala fall var 14:e dag. Du kan ansöka om både tätare och glesare hämtningsintervall. Det är också möjligt att dela sopkärl. Två eller tre grannar kan ha gemensamt sopkärl, under förutsättning att soporna får plats i det kärl som normalt används. Antalet hushållsmedlemmar som använder gemensamt sopkärl får totalt vara högst sex. Taxan antogs av kommunfullmäktige 2019-06-27.

Dokument Renhållningstaxa (, 165 kB)

VA-taxan 2020

För att täcka nödvändiga kostnader för Vänersborg kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall fastighetsägare eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt gällande taxa. 2009-01-01 förändrades VA-taxan, istället för att vara baserad på antal lägenheter är den fasta årsavgiften baserad på mätarkapacitet.

Taxan reviderades 2019-06-19 av kommunfullmäktig.

VA-taxan 2020 (, 721 kB)

Prisexempel normalvilla 2020

Sophämtning varannan vecka 140 l kärl = 1 905 kr
Fast årsavgift VA = 2 435 kr
Rörlig avgift VA förbrukning 150 m³ = 20,76 kr/m³ x 150 m³ = 3 114 kr

TOTALT = 7 454 kr/år

ABVA

För alla anslutna till kommunalt VA i Vänersborgs kommun gäller det att följa Allmänna bestämmelser för brukandet av Vänersborgs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, kort och gott ABVA.

ABVA

Kretslopp & Vatten har sammanställt en broschyr med råd och anvisningar kopplade till ABVA.

KONTAKT

Vattentjänster

Lee Wiman, enhetschef
Telefon: 0521 - 72 24 73

E-post: va-verket@vanersborg.se

Renhållningstjänster

Alexandra Lundgren, ekonomisekreterare,
Telefon: 0521 - 72 12 54

E-post: renhallning@vanersborg.se