Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-05-08

Nya Kretsloppsparken

Arbetet pågår för fullt med den nya Kretsloppsparken på Tenggrenstorps industriområde.

Markarbetena för Kretsloppsparken har pågått sedan slutet av sommaren. En dagvattendamm har grävts och anslutning för kommunalt VA har förberetts.
Kretsloppsparken öppnas för allmänheten under hösten 2019.

KONTAKT

Renhållningschef

Lars Jensen
Telefon: 0521 - 72 12 53

E-post: lars.jensen@vanersborg.se