Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-11-11

Förslag till ny avfallsplan

Förslag till ny avfallsplan och föreskrifter är utställda för granskning 21 oktober t o m 27 november 2019.

Utställningslokaler:

  • Kommunhusets entré
    Sundsgatan 29
  • Biblioteket i Vänersborg
    Köpmansgränd 1

Du hittar även förslagen här under fliken "Mer information"

Har man synpunkter på förslagen kan dessa framföras skriftligen senast den 27 november 2019 via post till Vänersborgs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 462 85 Vänersborg eller via mail till: samhallsbyggnad@vanersborg.se

Efter utställning sammanställs de synpunkter och yttrande som inkommit.

Därefter åter till samhällsbyggnadsnämnden och vidare till kommunfullmäktige.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 12 05

E-post myndigheten:
samhallsbyggnad@vanersborg.se