Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-02-11

Gaddesanna - Anundstorp

Informationsmöte om förslag till kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Torsdag 5 mars klockan 18:00 i Huvudnäsaulan, Vallgatan 17, Vänersborg.

Vänersborgs Kretslopp & Vatten inbjuder fastighetsägare, arrendatorer och stugägare till ett informationsmöte i Huvudnäsaulan på Vallgatan 17 i Vänersborg.


Beslutet om verksamhetsområde tas i kommunfullmäktige.

Kommunen har av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, fått ett föreläggande om att ansluta del av Gaddesanna till kommunalt VA, därav prioriteras området.

När verksamhetsområdet beslutats i kommunfullmäktige och innan arbetet kommer påbörjas inne i området så kommer alla berörda fastighetsägare och stugägare inbjudas till ett tekniskt startmöte.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Kretslopp & Vatten
462 85 Vänersborg

Kontaktperson:
Anna Edvartsen
Utredningsingenjör

Telefon:
0521-72 12 04

E-post myndigheten:
va-verket@vanersborg.se