Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-06-10

Åtgärder för felkopplat dagvatten

Under vintern och våren har omfattande rörinspektioner utförst på de kommunala spillvattenledningarna och dagvattenledningarna i Hol.

De kommunala huvudledningarna har undersökts, men även de privata ledningarna från anslutningspunkt fram till byggnaderna. Ett flertal privata fastighet har åtgärder att utföra på sina fastighet för att ta bort felaktiga anslutningar.
Fastighetägarna har fått ett utskick med information om vad som är fel på just er fastighet. Ni har till ett specifikt datum på er att åtgärda felen.

I god tid innan rörgraven återfylls, ta kontakt med VA-driften för besiktning av era ledningar. Arbetsledare Ksenija Eskina når ni på 0521 - 72 13 71.

*Spillvatten = hushållsavlopp

*Dagvatten = regnvatten, snösmältningsvatten och dräneringsvatten

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Kretslopp & Vatten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 51

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
va-verket@vanersborg.se