Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-04-28

VA-underhåll Hol

Från vecka 18 påbörjas ett underhållsarbete utav de kommunala spillvattenledningarna i Hol.

Tekniska avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med företaget Aarsleff kommer relina de kommunala spillvattenledningarna. Arbetet börjar med att alla övertäckta brunnar tas fram under vecka 18. Sedan påbörjas reliningsarbetet under vecka 19.

Skulle det under arbetets gång bli störningar för enskilda fastighetsägare så kommer detta att informeras om i förväg. Oförutsedda saker kan inträffa.

KONTAKT

Stefan Parnebo
enhetschef, Tekniska
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Telefon:
0521-72 12 41